Yudansha (svartbälten) Solna Jujutsu

De svarta bältena är indelade i 10 mästargrader, som även kallas dangrader (1-10). 1-3 dan bär helsvart bälte som även kan markeras med streck för graden. 4-5 dan bär röd-svart bälte. och 6-8 dan bär röd-vitt bälte. 9-10 dan bär helrött bälte.

Förteckningen nedan visar klubbens respektive svartbälte efter grad i Gake Ryu jujutsu och inom parentes när de fick sin nuvarande grad.

Johan Grankvist 7 dan (2021)

Peter Schmidt 5 dan (2023)

Andreas Rosén 4 dan (2023)

Tomas Zaar 4 dan (2020)

Samuel Modée 3 dan (2019)

Robert Jonsson 2 dan (2022)

Robert Bereza 2 dan (2019)

Hans Nilsson 2 dan (2017)

Martin Nilsson 1 dan (2023)

Roger Johansson 1 dan (2023)

Christian Lindström 1 dan (2018)

Oscar Maddison 1 dan (2018)

Joel Maddison 1 dan (2015)

Josefine Bylund 1 dan (2014)

Patrik Löfgren 1 dan (2013)

Mahesh Potenciano 1 dan (2013)

Jorun Askeland 1 dan (2011)

Johan Hübsch 1 dan (2011)

John Maddison 1 dan (2011)