Börja träna hos oss

Här hittar du information om vad träningen innebär och hur du går till väga för att börja träna hos oss.

Vi tränar jujutsu, dvs självförsvar med grund i japansk kampform men anpassat till modern svensk lagstiftning om nödvärn. Träningen består i grunden av tekniker för försvar mot olika angrepp. Utöver ren teknikträning så tränar vi styrka, kondition, olika former av fighting (stående, mattbrottning etc) koordinationsövningar, falltekniker mm. 

För mer information kring jujutsu som idrott se mer på Svenska Jujutsufederationens hemsida, vilket är en underavdelning till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet som i sin tur ligger under Riksidrottsförbundet. För mer information kring just vår stil av jujutsu, se Gake ryu jujutsus hemsida.

  • https://www.budokampsport.se/
  • https://jujutsufederationen.se/
  • https://www.gakeryu.se/

Klubben har träningspass på tisdagar, torsdagar och söndagar och vi delar in träningen i 3 olika grupper baserat på ålder.

Barngruppen är för åldrarna 7 – 11 år och har träning på tisdagar och söndagar.

Ungdomsgruppen är för åldrarna 12 – 16 år och har träning på tisdagar och söndagar.

Vuxengruppen är för åldrarna 17 och uppåt och har träning tisdagar, torsdagar och söndagar.

Alla träningspass har alltid två instruktörer på mattan samt en huvudansvarig instruktör som ser till att teknikträningen planeras över terminen.

I barn och ungdomsgrupperna har vi avslutning med gradering i slutet av varje termin, och i vuxengruppen är det avslutning men oftast gradering öpande under terminerna.

Tisdagar är vår särskilda städdag i lokalen, som vi delar med två andra kampsportsklubbar, och då är det vuxengruppen som avslutar dagen med att göra rent och fint i dojon.

Några japanska fraser som vi använder på mattan; 

Rei = Hälsa (används innan och efter vi tränat med en kompis på mattan)

Sensei = tränare

Sensei ni rei =Hälsa på tränaren (används när vi hälsar på varandra före och efter träningspasset)

Hajime = börja 

Yame = sluta

Seiza = sittande ställning (används vid uppställning vid start och slut av träningen)