Avgifter

Alla nybörjare är välkomna att prova två träningspass utan kostnad.

Barn 7-11 år  1000 kronor

Ungdomar 12-16 år  1300 kronor

Vuxna 17+ år  1500 kronor

Syskon till fullt betalande barn / ungdomar betalar halv terminsavgift.

Barn / ungdomar till fullt betalande vuxna betalar halv terminsavgift.

De två rabatterna går inte att kombinera.

Inbetalningar av medlemsavgifter görs till:

Solna Ju-Jutsu Klubb: PG 70 69 29-7

Var noga med att skriva namn och adress så vi vet vem inbetalningen avser.

Anmälan:
Innan ni går upp på mattan och tränar ska en anmälningsblankett fyllas i.
Var särskilt noga med e-postadressen så skriv tydligt!

Anmälan till träning

Gradering

För att kunna gradera måste samtliga av följande kriterier vara uppfyllda:

-Instruktörerna ska anse att du har kommit till en sådan nivå att det är värt att försöka gradera. Om du är tveksam om det är värt att du ska försöka gradera, prata med din tränare om saken så kan han svara på om du bör försöka gradera
-Medlemsavgiften för terminen ska vara betald.