Avgifter

Alla nybörjare är välkomna att prova två träningspass utan kostnad.

 

Avgiften per termin är;

Barn 7-11 år  1000 kronor

Ungdomar 12-16 år  1300 kronor

Vuxna 17+ år  1500 kronor

 

Inbetalningar av medlemsavgifter görs till:

Solna Ju-Jutsu Klubb: PG 70 69 29-7

Var noga med att skriva namn och adress så vi vet vem inbetalningen avser.

Medlemskap Solna jujutsuklubb
Medlem är man så snart man betalat in träningsavgift där medlemsavgiften ingår samt även lämnat in ifylld anmälningsblankett för träning som finns här nedan.
Som medlem har man möjlighet att delta på föreningens årsmöte, träna enligt aktuellt schema samt även rätt skriva upp sig på klubbens nyhetsbrev där klubben skickar ut aktuell information till medlemmar.

Anmälan:
Innan ni går upp på mattan och tränar ska en anmälningsblankett fyllas i.
Var särskilt noga med e-postadressen så skriv tydligt!

Anmälan till träning

Gradering

För att kunna gradera måste samtliga av följande kriterier vara uppfyllda:

-Instruktörerna ska anse att du har kommit till en sådan nivå att det är värt att försöka gradera. Om du är tveksam om det är värt att du ska försöka gradera, prata med din tränare om saken så kan han svara på om du bör försöka gradera
-Medlemsavgiften för terminen ska vara betald.