Anmälningsblankett för träning

Innan träning påbörjas hos oss ska en anmälningsblankett fyllas i och var särskilt noga med e-postadressen så skriv tydligt!

Nedan finns länk till pdf för utskrift, annars finns även blanketter i träningslokalen. Använd även denna blankett vid ändrade kontaktuppgifter.