Styrelsen

Ordförande: Tomas Zaar

Kassör: Johan Grankvist

Sekreterare: Roger Johansson

Revisor: Robert Jonsson

Valberedning: Andreas Rosén