För dig som tränar

Här finns matnyttig information för dig som redan är medlem.

Några japanska fraser som vi använder på mattan; 

Rei = Hälsa (används innan och efter vi tränat med en kompis på mattan)

Sensei = tränare

Sensei ni rei =Hälsa på tränaren (används när vi hälsar på varandra före och efter träningspasset)

Hajime = börja 

Yame = sluta

Seiza = sittande ställning (används vid uppställning vid start och slut av träningen)