Kompletteringsgraderingar

För de som inte hade tillräckligt med närvaro alternativt inte kunde närvara på höstgraderingarna pga andra anledningar så kommer det anordnas kompletteringsgraderingar tisdagen 21 februari för alla grupper.