Nytt år, nya avgifter!

Nu drar vi snart igång det nya träningsåret 2023; samma plats, samma tider, samma instruktörer men med något förändrade avgifter. Alla terminsavgifter kommer att höjas med 100 kr för att täcka ökade omkostnader. De nya avgifterna blir då för respektive grupp:

Barn 7-11 år  1000 kronor

Ungdomar 12-16 år  1300 kronor

Vuxna 17+ år  1500 kronor