Årsmöte SJJK 2022

Den 22 mars kl 21-22, i direkt anslutning till vuxenträningen, handlingar distribueras separat.