Terminsstart VT-2022

11 januari så startar den vårterminen, tänk på att alltid följa gällande råd och rekommendationer och stanna hemma vid symptom, inte uppehålla sig i lokalen mer än nödvändigt utanför träning samt att föräldrar lämnar och hämtar utanför lokalen.

Observera att tiderna för söndagar är något justerade för ungdomar och vuxna pga att grupperna numera har separata träningstider;

Ungdomar kl 11-12

Vuxna kl 12-13