Viktigt!

Terminen är nu långt gången och fortfarande har vi obetalda träningsavgifter, kontrollera därför att ni har betalat.
Betald träningsavgift är förutsättning för att få medverka i träningen.