Viktig information covid19!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya råd pga den ökade smittspridningen så gäller följande enligt riktlinjerna för klubbens verksamhet från idag och fram till och med 19 november:

All vuxenträning ställs in

Barn- och ungdomsträningen fortsätter

Endast tränande och ledare i lokalen, alla föräldrar får vänta utomhus.

Fortsatt fokus på att bara träna om man är frisk!

Vi kommer att genomföra graderingar för barn- och ungdomsgrupperna på ordinarie träning tisdag vecka 46, kan man inte medverka då finns möjlighet att gradera veckan efter.

en gemensam avslutning för hela klubben planeras till söndag 6 dec, och då utomhus. Vi återkommer med mer information kring detta.