Svartbältesgradering 13 juni

Vi gratulerar Robert Jonsson och Tomas Zaar som har graderat till svart bälte 1 dan respektive 4 dan !