Sportlov!

Pga av sportlov vecka 9 så är alla träningar för alla grupper inställda hela veckan, samt även träningarna söndag vecka 8.

Följande träningar påverkas;

Söndag 23 feb Barn/Ungdom/vuxna inställt

Tisdag 25 feb Barn/Ungdom/vuxna inställt

Torsdag 27 feb vuxna inställt

Söndag 1 mars Barn/Ungdom/vuxna inställt