Nu lackar det mot jul!

Men först så är det dags för avslutningar med gradering för de som det är aktuellt för i barn och ungdomsgrupperna på söndagen den 15 december och då kommer tiderna att vara lite annorlunda mot vanligt; 

10:00 -11:30 Barngruppen

11:30 – 13:00 Ungdomsgruppen

Vuxengruppens tränign utgår denna dag.

Kom ihåg att komma i tid och att bjuda med släkt och vänner, det kommer att bjudas på båda härlig fart på mattan och snygga tekniker förutom fikat efteråt.

Efter det så är dags för vuxengruppen att ha avslutning den 17 december. då också med lite justerade tider; 

17 dec 18:00 – 19:00 ca Vuxengruppen

Efter det så går de som vill traditionsenligt ut på restaurang.

Sedan tar vi välförtjänt jullov och syns på mattan igen tisdagen den 14 januari 2020!