Den sommartid nu kommer….

Nu har terminens sista ordinarie träning varit för alla grupperna och nu ser vi närmast fram mot avslutningar och graderingar!
 
På söndag är det barn och ungdomsgruppen som får chansen att visa alla fina tekniker som vi slipat på under alla timmarna på mattan. Observera att tiderna är något justerade dagen till ära; barngruppen kör 10-11.30 och ungdomarna 11.30-13.00
 
Ingen vuxenträning på söndag!
 
Nästa vecka är det de lite äldre i vuxengruppen som ska upp till bevis. Vi har tidigarelagt den graderingen eftersom inga andra grupper har träning den dagen; så kl 19-20 är det vuxengruppen som ska visa vad de kan!
 
Efter det är det sommaruppehåll för barn och ungdomar fram till 21 augusti då höstterminen drar. Vuxenträningen kommer fortgå juni ut tisdagar och torsdagar vanlig tid, finns intresse så kan det bli aktuellt med träning även senare under sommaren. Mer info om det kommer.