Årsmöte

Tisdagen den 20:e februari har klubben årsmöte i dojon.

Mötet börjar kl 21 (direkt efter vuxenträningen)

Handlingar finns i lokalen.

Väl mött!