Dax att betala medlemsavgift och stopp för nybörjarintag …

NYBÖRJARINTAG …
Terminen har startat i högt tempo och antalet ny barn i barngruppen har varit maximalt. Därför stänger vi, för denna termin, nybörjarintaget i barngruppen. Detta för att ge våra nya och gamla medlemmar den bästa möjliga träningen.

TERMINSAVGIFT …
Vi vill även påminna om att det är hög tid att betala medlemsavgiften.
Klicka in på ”Avgifter” för att se vilken summa och vilket postgironummer som avgiften ska betalas in på. Glöm inte att ange medlemmens namn och de sex första i personnumret i texten på inbetalningen.
Det är viktigt att betala medlemsavgiften för att då först omfattas medlemmen av klubbens kollektiva olycksfallsförsäkring.

/ Instruktörerna