Platser för nybörjare

Vi får många frågor om platser för intaget av nybörjare i barn- ungdoms- och vuxengruppen.

Fram till den siste Februari 2014 är alla välkomna att prova på vid max två tillfällen. Sedan måste man ta ställning till om fortsättning ska ske eller ej.

Att tänka på är att för att få prova på som nybörjare i barngruppen måste du under den aktuella terminen ha fyllt eller fylla 7 år.