Svartbälten

De svarta bältena är indelade i 10 grader, kallas även DAN (1-10). 1-3 DAN bär helsvart bälte som kan markeras med streck för graden. 4-5 DAN bär röd-svart bälte. 6-8 DAN bär röd-vitt bälte och 9-10 DAN bär helrött bälte.

Grad Namn År
6 DAN Johan Grankvist 2016
4 DAN Peter Schmidt 2015
3 DAN Tomas Zaar 2017
2 DAN Samuel Modée 2013
2 DAN Andreas Rosén 2017
2 DAN Hans Nilsson 2017
1 DAN Joel Maddison 2015
1 DAN Josefine Bylund 2014
1 DAN Robert Bereza 2013
1 DAN Patrik Löfgren 2013
1 DAN Mahesh Potenciano 2013
1 DAN Jorun Askeland 2011
1 DAN Johan Hübsch 2011
1 DAN John Maddison 2011