Anmälningsblankett för träning

Innan träning påbörjas hos oss ska en anmälningsblankett fyllas i.
Var särskilt noga med e-postadressen så skriv tydligt!

Använd även denna blankett vid ändrade kontaktuppgifter.

Nedan finns länk till pdf för utskrift, annars finns även blanketter i träningslokalen.

Anmälningsblankett för träning